Gegevensbescherming

PRIVACY VERKLARING

Via deze website www.plastidip.eu worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook als zodanig verwerkt en beveiligd.

Classic International B.V is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 mei 2018.

Welke gegevens verzamelt en worden verwerkt door Classic International B.V.?

Persoonsgegevens
Classic International B.V. verzamelt en verwerkt alleen de gegevens die u zelf heeft opgegeven. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Naam en adres gegevens
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • E-mail adres
  • Betalingsgegevens

Automatisch Gegenereerde Informatie
Classic International B.V. verzamelt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Daarnaast verzamelt Classic International B.V. informatie via “cookies” die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Verderop in dit document leest u meer over het gebruik van cookies door Classic International B.V.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Classic International B.V. uw persoonsgegevens?

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel kunt u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met u kunnen opnemen in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Afhandeling bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Ondersteunende dienstverlening
Op basis van geregistreerde aankopen in het verleden kunnen wij u op uw verzoek aanvullende informatie verstrekken c.q. advies geven.

Contactformulier en Nieuwsbrief
Wij bieden via onze webshop de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan.

Wij bieden tevens een nieuwsbrief, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst met abonnees. U kunt zich na aanmelding te allen tijden weer afmelden voor de ontvangst van onze nieuwsbrief. Hiervoor kunt u gebruik maken van de afmeldlink die in elke nieuwsbrief aanwezig is of door uw verzoek te sturen naar sales@classicinternational.eu.

Op welke wijze beschermt Classic International B.V. uw persoonsgegevens?
Classic International B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Toegang tot uw account is alleen mogelijk na het invoeren van een door uzelf ingesteld persoonlijk wachtwoord. Om onbevoegde toegang tot uw vertrouwelijke gegevens te voorkomen moet u altijd uitloggen en het browservenster sluiten wanneer u klaar bent met ons te communiceren, vooral als u uw computer deelt met anderen.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Na afloop van de door Classic International B.V. vastgestelde bewaartermijnen, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor financiële gegevens).

Uw persoonsgegevens worden via het online contactformulier en in de bestelprocedure via Transport Layer Security (TLS) c.q. Secure Sockets Layer (SSL) encryptie versleuteld over het internet verzonden. Dit kunt u zien aan de adresbalk “https” en het hangslotje in de adresbalk. Credit card gegevens worden niet opgeslagen, maar direct ten laste van onze Payment Service Provider MultiSafepay verwerkt.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
Classic International B.V. zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is om aan de verschuldigde (al dan niet contractuele) prestatie of aan een wettelijke verplichting te voldoen.

De door u bij een bestelling ingevoerde gegevens kunnen door ons in het kader van de afhandeling aan derden (bijv. de bezorger) worden doorgegeven. Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken (bijv. Website Hosting Provider en Payment Service Provider), hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, om ervoor te zorgen dat zij uw gegevens op hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid behandelen. Classic International B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik van cookies door Classic International B.V.
Classic International B.V. maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (sessiecookies). Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies). De looptijd van de gebruikte cookies kunt u in uw browsermenu inzien. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen.

Voor het plaatsen van cookies zal Classic International B.V. zoals wettelijk verplicht u vooraf – bij het eerste bezoek aan de Classic International B.V. website – om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door Classic International B.V. opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven. Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Classic International B.V. gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.

Welke cookies worden gebruikt?

  1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bijv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina´s.
  2. Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen (Google Analytics) wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.
  3. Tracking cookies: deze cookies volgen uw gedrag op onze website en stellen ons in staat u bij een volgend bezoek een gepersonaliseerde bezoekervaring aan te bieden.
  4. Social Media: wij maken gebruik van social media plug-ins van derde partijen, zoals Facebook en Google+.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten inzake de omgang met onze data. De IP-anonimisering is op deze website geactiveerd. Dit houdt in, dat uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort wordt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website ten volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door de cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Classic International B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent, dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sales@classicinternational.eu. Om er zeker van te zijn, dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Classic International B.V. zal u zo spoedig mogelijk, maar binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt.

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Classic International B.V. wil u er tevens op wijzen, dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Classic International B.V.?
De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de link klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Classic International B.V. heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden kan een ander privacybeleid van toepassing zijn. Classic International B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van Classic International B.V. heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via deze website zijn verkregen en voor het verwerken van uw gegevens, uitgevoerd door derden waarmee wij een verwerkersovereenkomst gesloten hebben.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge
Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze website de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.
Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst.

Contact
Classic International B.V.
Zuidhoven 9-G
6042 PB  Roermond
Nederland

Tel. +31 (0)475 327390
E-mail: sales@classicinternational.eu