Moet ik BTW betalen?

BELANGRIJK!   Wijzigingen BTW percentage bij leveringen aan consumenten in EU-landen per 1 juli 2021

U bent consument in één van de EU-landen?
Conform de nieuwe EU-regels, zullen wij met ingang van 1 juli 2021 bij leveringen aan consumenten (B2C) in de EU-landen het in het bestemmingsland geldende BTW percentage berekenen. Dit zorgt ervoor, dat de BTW wordt betaald in het land waar de consumptie van goederen en diensten plaatsvindt. Omdat het BTW percentage in veel EU-landen niet hetzelfde is, betekent dit ook, dat onze eindgebruikersprijzen met ingang van 1 juli voor de diverse EU-landen verschillend kunnen zijn.

De voor u geldende prijzen worden online getoond, zodra de website herkent uit welk EU-land u ons bezoekt. Default is 21% BTW voor Nederland.
  • U bent bezoeker en hebt nog geen online account bij ons.
    Kies eerst de vlag van uw land in de groene balk bovenaan onze website, zodat de prijzen inclusief de voor u geldende BTW getoond worden.

  • U hebt zich bij ons geregistreerd en uw password vastgelegd.
     Log eerst in bij uw bezoek, zodat de prijzen inclusief de voor u geldende BTW getoond worden.

  • U hebt noch de vlag van uw land gekozen, noch ingelogd.
    Nadat u tijdens de bestelprocedure uw persoonlijke gegevens hebt ingevuld, zullen voor zover van toepassing, de prijzen in de winkelwagen worden geactualiseerd
EU-landen zijn: België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

U hebt een bedrijf in één van de EU-landen?
Met uitzondering van leveringen aan bedrijven in Nederland en Duitsland, wordt geen BTW berekend over leveringen aan bedrijven in alle andere EU-landen. Echter voorwaarde is wel, dat u zich vóór bestelling online heeft geregistreerd met uw geldig BTW-ID-nummer en dat wij na handmatige controle van deze gegevens (tijdens kantooruren) een account voor u hebben aangemaakt. Het BTW percentage wordt dan aangepast naar 0%. De bij factuur- en verzendadres opgegeven naam en adres dienen overeen te komen met de gegevens behorende bij het BTW-ID nummer zoals geregistreerd bij de Belastingdienst in uw land.

Nadat uw account is aangemaakt worden na login alleen nog de exclusief BTW bedragen getoond en berekend.

BELANGRIJK 
Pas na (handmatige) controle wordt het BTW percentage in ons systeem aangepast naar 0%. Alleen vermelding van BTW-ID-nummer tijdens de online bestelling is niet voldoende; het BTW bedrag wordt dan nog steeds in uw winkelwagen getoond én berekend.

Als berekende c.q. (online) betaalde BTW achteraf gecorrigeerd moeten worden, dan worden hiervoor Euro 25,00 administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden in mindering gebracht op het te restitueren BTW bedrag.

Consumenten/bedrijven buiten EU-landen
Bij levering aan consumenten en bedrijven buiten de EU-landen wordt geen BTW in rekening gebracht. Zij betalen BTW c.q. invoerrechten bij import in het bestemmingsland.